PARTENERI
ING Expert
  Infiintata in anul 2001 Societatea INGEXPERT are ca obiect de activitate prestarea de servicii in domeniul contabilitatii.

CNAF
» Ce este un audit financiar contabil?
  O operatiune de audit este procesul de examinare profesionala a unor informatii cu scopul de a exprima o opinie independenta Ón raport cu anumite criterii de calitate.
  Auditul financiar este o examinare profesionala independenta a situatiilor financiare anuale ale unei entitati in scopul formularii unei opinii de audit.
» Ce este un audit intern?
  Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatiilor unei organizatii Ón scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia:
  - aprecierea exactitatii informatiilor, cu precadere a celor financiar contabile;
  - asigurarea securitatii contabile si fizice a operatiunilor;
  - garantarea integritatii patrimoniului;
  - emiterea de opinii asupra eficacitatii sistemelor de informare.
» Ce este Camera Auditorilor Financiari?
  Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) este o organizatie profesionala, infiintata printr-o hotarire a Guvernului Romaniei, menita sa reprezinte profesia de auditor financiar la nivel national si international si sa promoveze interesele profesionale ale auditorilor financiari.
  Camera Auditorilor Financiari organizeaza examenele si atribuie calitatea de auditor financiar in Romania.